Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Η Roussis Insurance Consultants P.C. μελετά την ασφαλιστική αγορά, ώστε να παρουσιάζει και να προτείνει λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της βάσει αμερόληπτης ανάλυσης.

Για το σκοπό αυτό, συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό περισσότερων από μίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα, παρέχει συμβουλές στο τομέα της προώθησης κάθε μορφής χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τέλος, παρέχει υπηρεσίες συμβουλών για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα. 

Λέρου 34, Τ.Κ. 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Tel. 210 57.81.811-210 57.77.447 | Email: info@igrinsurance.gr

  • Facebook - Black Circle

Roussis Insurance © 2019 by NS-All Rights Reserved